Kwaliteit, arbo en milieu

Mechanisch boren

Mechanisch boren Mechanische boringen zijn een relatief gemakkelijke manier om in de bodem door te dringen. Ze worden dan ook in toenemende mate uitgevoerd met verschillende doelen, zoals het plaatsen van diepe peilbuizen, het boren ten behoeve van partijkeuringen (in situ en depots) en ten behoeve van milieukundig of archeologisch bodemonderzoek. Daemen Milieutechniek is de…